Sopro Steg 3 kurs 19 december

2019-12-19

Sopro Steg 3 : Hur monteras tätskikt från tyska Sopro i våtrum

På kursen tas tätskiktsystemen Sopro FDF 527, Sopro AEB 640 och Sopro AEB 815 upp. Kursen är uppdelad i ca 2,5 timme teori och en halvtimme praktiskt demo (totalt 3 timmar).

Kursen baseras på anvisningar från BKR och syftar till att ge deltagarna behörighet att använda Sopro´s tätskiktsystem i våtrum utförda enligt BBV. Kursen avslutas med teoretiskt prov

Tid: 13.00-16.00

Kursledare: Stefan Wodsten och Mattias Pallard på Kakelspecialisten