Betonglagning

Systemkod; SK:5040

Systemet är speciellt framtaget för lagning av betong och unikt eftersom produkterna är sk PCC spackel. Cementen i produkterna är polymerförstärkta. Detta gör att systemet är mycket lämpligt att använda inom- och utomhus i miljöer som t ex balkonger, altaner, terrasser, pooler .

1

UNDERLAG
Skadad och lös betong skall avlägsnas så att armeringen blir fullt synlig och åtkomlig. När det är utfört så avrostas armeringen mekaniskt, t ex genom sandblästring.

 

2

ROSTSKYDD - SOPRO REPADUR KS
Armeringen som är skadad skall skyddas med Sopro Repadur KS som är en smidig och lättarbetad massa som skall appliceras på den skadade armeringen. Detta ger armeringen ett långt och hållbart skydd mot korrosions angrepp.

 

3

PRIMER/VIDHÄFTNING - SOPRO REPADUR MH
Som primer/vidhäftning skall den cementbaserade Sopro Repadur MH användas den säkerställer att fullgod vidhäftning mot underlaget uppnås för det efterkommande reparationsspacklet.

 

4

LAGNING - SOPRO REPADUR 50
Sopro Repadur 50 används som spackelmassa och skall påföras ”vått i vått ” på vidhäftningen i en tjocklek mellan 10-50 mm. Produkten kan användas till mindre och större lagningar.

 

5

FINSPACKEL - SOPRO REPADUR 5
Avslutningsvis används det cementbaserade finspacklet Sopro Repadur 5 för ytfinish och lagning av porer och lufthål. Spacklet är finkornigt och skall därför användas i tunna skikt.

 

Armering som börjat korrodera skall alltid förses med ett korrosionsskydd före lagning sker. Om inte det utföres kommer rosten att slå igenom spackelskiktet.

Visa plattor +

Close