Offentliga utrymmen

Systemkod; SK:419

Ett system speciellt framtaget för golv i offentliga miljöer med hårt slitage, som t.ex. köpcentra, butiker, skolor och restauranger. Keramiska plattor kombinerar skönhet med funktion och är en optimal lösning.

1

UNDERLAG
Golvet, t.ex. betong, skall vara torrt, rengjort och fritt från damm, smuts, betonghud ochliknande som kan försämra vidhäftning.

 

2

PRIMER– GD 749
Börja med att borsta GD 749 över hela ytan, låt det därefter torka i ca 10 minuter tills ytan fått en klar, blank film. Materialåtgång ca 150 g/m2.

 Sopro GD 749

3

AVJÄMNINGSMASSA - FS 15 PLUS
Om underlaget behöver jämnas till så är den självutjämnande avjämningsmassan FS 15 plus utmärkt eller handspacklet RS 462.

 AVJÄMNINGSMASSA - FS 15 PLUS

4

FÄSTMASSA - VF 419
Stryk nu ut kontaktskiktet VF 419 för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 10 till 15 minuterna.

 FÄSTMASSA - VF 419

5

FOGMASSA - SOPRODUR® HF 30
Plattorna kan fogas efter 5 tim. Utmärkt till fogning är exempelvis Sopro FL eller SoproDur® HF 30.

 FOGMASSA - SOPRODUR® HF 30

Keramiska plattor på golv i offentliga utrymmen skall vara av klassificering A1a, A1b, B1a eller B1b enligt SS EN 14411:2007. Glaserade plattor på golv i offentliga utrymmen skall vara av klassificering minst 4 i skalan enligt testmetod SS EN ISO 10545-7.

Visa plattor +

Close