Marmor & natursten

Systemkod; SK:446

Detta speciella system är framtaget för att minimera risken att ljusa, genomskinliga och porösa stenar/plattor kapillärt suger upp blandningsvatten och färgpigment från använda fäst- och fogmassor och på så sätt skapa missfärgningar/nedmörkning av plattorna. Den särskilda fogmassan är inte bara vatten- och smutsavvisande utan också av det slaget att den inte repar plattorna.

1

UNDERLAG
Underlaget skall vara av exempelvis betong, lättbetong, puts, gips, gipsskivor, hårdskumplattoroch skall vara torrt, jämnt och rengjort från damm och smuts.

 

2

PRIMER– GD 749
Börja med att rolla eller pensla GD 749 över hela ytan, låt det därefter torka i ca 10 minuter tills en klar, blank film framträder. Materialåtgång ca 150 g/m², beroende på underlag.

 Sopro GD 749

3

FÄSTMASSA - SOPRO MFK 446
Stryk nu ut ett kontaktskikt, med Sopro MFK 446 för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 10 till 15 minuterna.

 FÄSTMASSA - SOPRO MFK 446

4

FOGMASSA - SOPRO BRILLANT®
Plattorna skall fogas med Sopro Brillant® eller Sopro M.

 FOGMASSA - SOPRO BRILLANT®

I de fall där mjukfogning skall utföras skall särskild Sopro marmor silikon användas för att säkerställa att ingen missfärgning uppstår.

Visa plattor +

Close