Spackling träbjälklag

Systemkod; SK:550-2

Ett system för spackling av träbjälklag i våt- och torrutrymmen där det är viktigt att tillräcklig böjstyvhet på golvet uppnås. Spacklingen skall utföras med minst 12 mm avjämningsmassa samt ett punktsvetsat armeringsnät.

1

UNDERLAG
Golvspånskivan skall vara limmad och skruvad enligt leverantörens anvisningar samt vara dokumenterat avsedd för torr- respektive våtutrymmen. Underlaget skall vara torrt, rengjort och fritt från damm och smuts.

 

2

PRIMER– HPS 673
Rolla eller borsta ut HPS 673 över hela ytan. Låt det därefter torka i 1 till 2 tim. Obs! Undvik pölar på golvet.

 PRIMER– HPS 673

3

ARMERINGSNÄT
Applicera ett armeringsnät över ytan med en godstjocklek av minimum 2,5 mm och 5x5 cm rutor över hela golvet.

 

4

AVJÄMNINGSMASSA - FS 15 PLUS
Använd därefter spacklet FS 15 plus eller FS 45 som är en självutjämnande avjämningsmassa. Spackelmassan skall vara utlagd som ett lager på minst 12 mm över hela ytan. Obs! I våtutrymmen skall det vara minst 12 mm vid golvbrunnen. Vid torrutrymmen fortsätt till punkt 5 och 6. Vid våtutrymmen se sid 4 ”Våtrum i bostadsmiljö.”

 AVJÄMNINGSMASSA - FS 15 PLUS

5

FÄSTMASSA - SOPRO´S NO.1
Stryk nu ut ett kontaktskikt av Sopro´s No.1 fästmassa för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 10 till 15 minuterna.

 FÄSTMASSA - SOPRO´S NO.1

6

FOGMASSA - BRILLANT
Plattorna kan fogas efter 24 tim. Utmärkt till fogning är Sopro Brillant eller Sopro FL.

 FOGMASSA - BRILLANT

Keramiska plattor på uppvärmda golv skall ha en vattenabsorption om högst 6%. Igångsättning av värmegolvet kan tidigast ske 28 dagar efter fogning.

Visa plattor +

Close