Storkök

Systemkod; SK:623-4

Ett tätsystem för miljöer med hög arbetsbelastning där det ställs höga krav på alltifrån keramik till fogmassa. Representativa miljöer är storkök på skolor, sjukhus och restauranger, där det är vanligt med diskrum, stekbord, varma oljor och avspolning av golv och väggar.

1

UNDERLAG
Väggar och golv skall vara av icke fuktkänsligt material. Exempelvis betong, lättbetong eller puts. Skivmaterial skall vara dokumenterat och, enligt tillverkaren, avsett och lämpligt för belastningen i ett storkök. Underlaget skall vara torrt, rengjort och fritt från damm och smuts.

 

2

PRIMER– GD 749
Börja med att rolla eller pensla GD 749 på samtliga ytor, låt det därefter torka i ca 10 minuter tills ytan fått en klarblank film. Materialåtgång ca 150 g/m².

 Sopro GD 749

3

TÄTSKIKT 1 - DSF 623
Rolla eller spackla ut det första skiktet av DSF 623 över hela ytan. Låt det därefter torka i ca 2 tim. Obs! Blanda inte till mer material än vad som kommer att användas inom 50 min. Materialåtgången skall vara ca 1,4 kg/m².

 TÄTSKIKT - DSF 623

4

TÄTSKIKT 2 - DSF 623
Rolla eller spackla ut det andra skiktet av DSF 623. Materialåtgång samma som tidigare, ca 1,4 kg/m². Nu skall tätskiktet vara ca 2 mm tjockt. Total materialåtgång skall vara ca 2,8 kg/m2. Plattsättning kan påbörjas efter ca 2 timmar.

 TÄTSKIKT - DSF 623

5

FÄSTMASSA - SOPRO FKM XL
Stryk nu ut ett kontaktskikt med Sopro FKM XL, Sopro VF 419 eller MEG 666 för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 10 till 15 minuterna.

 FÄSTMASSA - SOPRO FKM XL

6

FOGMASSA - SOPRODUR® HF 8
Plattorna kan fogas efter 24 tim eller tidigare, beroende på vilken fästmassa som används. Utmärkt till fogning är exempelvis SoproDur® HF 30, SoproDur® HF 8 eller Sopro FEP.

 FOGMASSA - SOPRODUR® HF 8

Keramiska plattor på golv i storkök bör vara av klassificering A1a enligt SS EN 14411:2007. Plattorna bör också ha en halkdämpande ytstruktur om minst R12 i den s.k. R-skalan och minst V4 i den s.k. V-skalan.

Visa plattor +

Close