Terrass & balkong

Systemkod; SK:623-2

Systemet är ett vattentätt tätskikt och kan ej ersätta en traditionell
byggnadsisolering. Tätsystemet används för att minimera risken för frostsprängning av keramiska plattor och förhindra salt- och kalkutfällningar och armering som rostar på golv utomhus. Passar perfekt för terrasser, balkonger och altaner.

1

UNDERLAG
Underlaget skall bestå av icke fuktkänsligt material. Exempelvis betong eller fukttåligt spackel eller motsvarande. Betongytan bör vara brädriven och jämn. Ojämnheter eller fallspacklingar kan justeras med Sopro AMT 468 eller Sopro HF-S 563. Underlaget kan vara torrt eller svagt fuktigt men rengjort från damm och smuts. Se Spackling utomhus. Obs! Lutningen på underlaget bör vara 2 cm/m från huskroppen och utåt.

 

2

TÄTSKIKT 1 – DSF 623
Rolla eller spackla ut det första skiktet av DSF 623 över hela ytan. Låt det därefter torka i ca 2 tim. Obs! Blanda inte till mer material än vad som kommer att användas inom 50 min.
Materialåtgång ca 1,4 kg/m²

 Tätskikt DSF 623

3

TÄTSKIKT 2 – DSF 623
Rolla eller spackla ut det andra skiktet av DSF 623. Materialåtgång samma som tidigare, ca 1,4 kg/m². Nu skall tätskiktet vara ca 2 mm tjockt. Total materialåtgång skall vara ca 2,8 kg/m2. Plattsättning kan påbörjas efter ca 2 timmar.

 Tätskikt DSF 623

4

FÄSTMASSA– MEG 666
Stryk nu ut ett kontaktskikt, t.ex. Sopro VF HF 420, eller VF 419 för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 10 till 15 minuterna.

 FÄSTMASSA– MEG 666

5

FOGMASSA – FL
Plattorna kan fogas efter 24 tim eller tidigare beroende på vilken fästmassa som används. Utmärkt till fogning är exempelvis Sopro FL eller SoproDur® HF 30.

 FOGMASSA – FL

Keramiska plattor på golv utomhus skall vara frostbeständiga av klassificering A1a eller enligt SS EN 14411:2007.
Plattorna bör också ha en halkdämpande ytstruktur om minst R10 i den s.k. R-skalan.

Visa plattor +

Close