Tillskjutande fukt

Systemkod; SK:563-1

Ett system speciellt framtaget för spackling utomhus och på underlag med tillskjutande fukt, t.ex. källare. Systemet kan även användas till altaner, balkonger och terasser. Det är viktigt att betongen är ren och sprickfri.

1

UNDERLAG
Underlaget skall vara torrt, starkt och fritt från gammal ytbeläggning som t.ex. färg, mattlim, asfalt, lack och olja.

 

2

PRIMER– GD 749
Rolla eller borsta ut GD 749 över hela ytan. Låt det därefter torka i ca 10 minuter tills en klar, blank film framträder. Obs! Det får inte förekomma några pölar när spacklingen påbörjas.

 Sopro GD 749

3

AVJÄMNINGSMASSA - SOPRODUR® HF-S 563
HF-S 563 är en självutjämnande avjämningsmassa som torkar snabbt och är gångbar redan efter 2 till 3 tim. Obs! Utomhus skall alltid HF-S täckas med ett lager av Sopro DSF 623, tätskikt. Lutningen på den färdigspacklade ytan bör vara ca 2 cm/m. Se system Terass & balkong.

 

AVJÄMNINGSMASSA - SOPRODUR® HF-S 563

4

FÄSTMASSA - VF 419
Stryk nu ut ett kontaktskikt med Sopro VF 419 för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 10 till 15 minuterna.

 FÄSTMASSA - VF 419

5

FOGMASSA - FL
Plattorna kan fogas efter 24 tim eller tidigare beroende på vilken fästmassa som används. Utmärkt till fogning är exempelvis Sopro FL eller SoproDur® HF 30.

 FOGMASSA - FL

Ythållfastheten på underlaget som skall spacklas får inte understiga 1.0 N/mm2.

Visa plattor +

Close