I bostadsmiljö med tätskiktsduk

Systemkod; SK:640

Våtrumssystemet är framför allt avsett för väggar och golv i våtutrymmen i bostadsmiljö, hotell och liknande. Tätskiktssystemet är vatten- och ångtätt och kan därför användas i ångbastu. Systemet är testat av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och godkänt enligt BBV:s branschregler. Tätskiktssystemet används när den underliggande konstruktionen behöver ett ånggenomgångsmotstånd över 1 000 000 s/m.

1

UNDERLAG
Förutsättningar: Underlaget skall bestå av icke fuktkänsligt material som t.ex. betong, lättbetong, puts eller skivor som är dokumenterat lämpliga för våtutrymmen. Underlaget ska vara torrt, rent och dammfritt innan monteringen påbörjas.

 

2

PRIMER– GD 749
Börja med att rolla eller pensla GD 749 på samtliga ytor. Låt det därefter torka i ca 10 minuter tills en klar, blank film framträder.

 Sopro GD 749

3

FÄSTMASSA - FKM XL
Stryk nu ut ett kontaktskikt med FKM XL för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera AEB-duken på inom de närmsta 10 till 15 minuterna.

 FÄSTMASSA - FKM XL

4

TÄTSKIKTSDUK - AEB 640
Släta ut och pressa fast tätskiktsduken mot underlaget i fästmassan med hjälp av en stålspackel eller en plastspackel. Var försiktig så du inte skadar duken. Släta ut från mitten av duken och utåt kanterna för att få bort luftbubblor och släta ut rillorna.

 TÄTSKIKTSDUK - AEB 640

5

FÄSTMASSA - FKM XL
Stryk nu ut ett kontaktskikt med FKM XL eller Sopro´s No.1 för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 10 till 15 minuterna.

 FÄSTMASSA - FKM XL

6

FOGMASSA - SAPHIR® 5
Plattorna kan fogas efter 24 timmar. Utmärkt till fogning är exempelvis Sopro Saphir® 5, Sopro Brillant® och Sopro Sanitärsilikon.

 FOGMASSA - SAPHIR® 5

En godkänd tätskiktskonstruktion enligs BBV:s branschregler. Mer information om branschreglerna hittar du på www.bkr.se. För utförligare information, se särskild våtrumsbroschyr Sopro AEB 640.

Visa plattor +

Close