I offentlig miljö

Systemkod; SK:623-1

Cementbaserat tätsystem som tål kontinuerlig vattenbelastning. Systemet är framför allt avsett för golv och väggar i våtutrymmen i offentliga miljöer som t.ex. skolor, bad- och idrottsanläggningar.

1

UNDERLAG
Väggar och golv skall vara av icke fuktkänslig konstruktion. Exempelvis betong, lättbetong eller puts. Skivmaterial skall vara dokumenterat och, enligt tillverkaren, avsett och lämpligt för våtutrymmen i offentliga miljöer. Underlaget skall vara torrt, rengjort och fritt från damm och smuts.

 

2

PRIMER– GD 749
Börja med att rolla eller pensla GD 749 på samtliga ytor, låt det därefter torka i ca 10 minuter tills ytan fått en klarblank film. Materialåtgång ca 150 g/m². Mellan moment 2 och 3 skall förseglingar göras av skarvar, golv- och väggvinklar, inner- och ytterhörn samt rörgenomföringar och avlopp.

 Sopro GD 749

3

TÄTSKIKT 1 - DSF 623
Rolla eller spackla ut det första skiktet av DSF 623 över hela ytan. Låt det därefter torka i ca 2 tim. Obs! Blanda inte till mer material än vad som kommer att användas inom 50 min. Materialåtgången skall vara ca 1,4 kg/m².

 TÄTSKIKT - DSF 623

4

TÄTSKIKT 2 - DSF 623
Rolla eller spackla ut det andra skiktet av DSF 623. Materialåtgång samma som tidigare, ca 1,4 kg/m². Nu skall tätskiktet vara ca 2 mm tjockt. Total materialåtgång skall vara ca 2,8 kg/m2. Plattsättning kan påbörjas efter ca 2 timmar.

 TÄTSKIKT - DSF 623

5

FÄSTMASSA - SOPRO´S NO.1
Stryk nu ut ett kontaktskikt med Sopro´s No.1 för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 10 till 15 minuterna.

 FÄSTMASSA - SOPRO´S NO.1

6

FOGMASSA - SOPRO BRILLANT®
Plattorna kan fogas efter 24 tim eller tidigare, beroende på vilken fästmassa som används. Utmärkt till fogning är exempelvis Sopro Brillant® och Saphir® 5.

 FOGMASSA - SOPRO BRILLANT®

Keramiska plattor på golv i offentliga våtutrymmen bör ha en halkdämpande ytstruktur motsvarande Typ B i den s.k. ABC-skalan.

Visa plattor +

Close