Med rollat tätskikt

Systemkod; SK:527

Våtrumssystemet är avsett för massiva väggar och golv i våtutrymmen i bostadsmiljö, hotell och liknande. Systemet är testat av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och godkänt enligt BBV:s branschregler. Tätskiktssystemet används när den bakomvarande konstruktionen kräver ett ånggenomgångsmotstånd över 1 000 000 s/m.

1

UNDERLAG
Förutsättningar: Underlaget skall bestå av icke fuktkänsligt material som t.ex. betong, lättbetong, puts, murverk och liknande massiva material. Underlaget ska vara torrt, rent och dammfritt innan applicering påbörjas.

 

2

FUKTSPÄRR 1 - SG 874
Börja med att rolla eller pensla det första skiktet SG 874 på samtliga ytor, materialåtgången skall vara minst 150g/m², låt det därefter torka i ca 2 tim.

 FUKTSPÄRR - SG 874

3

FUKTSPÄRR 2 - SG 874 
Rolla eller pensla ut det andra skiktet av SG 874, materialåtgången skall vara minst 150g/m². Nu skall den totala mängden fuktspärr vara minst 300g/m² och låt den torka i 12 timmar.

 FUKTSPÄRR - SG 874

4

TÄTSKIKT 1 - FDF 527
Börja med att rolla eller pensla det första skiktet FDF 527 på samtliga ytor, materialåtgången skall vara minst 0,5 kg/m², låt det därefter torka i ca 2 tim.

 TÄTSKIKT - FDF 527

5

TÄTSKIKT 2 - FDF 527
Rolla eller pensla ut det andra skiktet av FSDF 527, materialåtgången skall vara minst 0,5 kg/m² . Nu skall den totala mängden tätskikts gummi vara minst 1,0kg/m² och låt den torka i 12 timmar före plattsättning kan påbörjas.

 TÄTSKIKT - FDF 527

6

FÄSTMASSA - CLASSIC 808
Stryk nu ut ett kontaktskikt, t.ex. Classic 808, FKM XL eller Sopro´s No.1 för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 10 till 15 minuterna.

 

FÄSTMASSA - CLASSIC 808

7

FÄSTMASSA - SAPHIR® 5
Plattorna kan fogas efter 24 tim eller tidigare beroende på vilken fästmassa som används. Utmärkt till fogning är exempelvis Sopro Saphir® 5 eller Brillant®.

 FOGMASSA - SAPHIR® 5

En godkänd tätskiktskonstruktion enligs BBV:s branschregler. Mer information om branschreglerna hittar du på www.bkr.se. För utförligare information,
se särskild våtrumsbroschyr Sopro FDF 527.

Visa plattor +

Close