Med tillskjutande fukt

Systemkod; SK:623-6

Detta system är speciellt framtaget för våtutrymmen med tillskjutande fukt t ex i källare. Eftersom tätskiktet Sopro DSF 623 är ett diffusionsöppet tätskikt så och fungerar likt ett Goretex material skall det underliggande materialet alltid klara av fuktvandringen.

1

UNDERLAG
Underlaget kan vara av exempelvis betong, lättbetong, puts, murverk och liknande och skall vara rengjort från damm och smuts.

 

2

PRIMER– GD 749
Börja med att rolla eller pensla GD 749 över hela ytan, låt det därefter torka i ca 10 minuter tills en klar,blank film framträder. Materialåtgång ca 150 g/m², beroende på underlag.

.

 Sopro GD 749

3

AVJÄMNINGSMASSA - SOPRODUR® HF-S 563
HF-S är en självutjämnande avjämningsmassa som torkar snabbt och är gångbar redan efter 2 till 3 tim.

AVJÄMNINGSMASSA - SOPRODUR® HF-S 563

4

TÄTSKIKT 1 - DSF 623
Rolla eller spackla ut det första skiktet av DSF 623 över hela ytan. Låt det därefter torka i ca 2 tim. Obs! Blanda inte till mer material än vad som kommer att användas inom 50 min. Materialåtgång ca 1,4 kg/m².

 TÄTSKIKT - DSF 623

5

TÄTSKIKT 2 - DSF 623
Rolla eller spackla ut det andra skiktet av DSF 623. Materialåtgång samma som tidigare, ca 1,4 kg/m². Nu skall tätskiktet vara ca 2 mm tjockt. Total materialåtgång skall vara ca 2,8 kg/m². Plattsättning kan påbörjas efter ca 2 timmar.

 TÄTSKIKT - DSF 623

6

FÄSTMASSA - FKM XL
Stryk nu ut ett kontaktskikt, t.ex. FKM XL eller Sopro´s No.1 för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 10 till 15 minuterna.

 FÄSTMASSA - FKM XL

7

FOGMASSA - SOPRO BRILLANT®
Plattorna kan fogas efter 24 tim eller tidigare, beroende på vilken fästmassa som används. Utmärkt till fogning är exempelvis Sopro Brillant® och Saphir® 5.

 FOGMASSA - SOPRO BRILLANT®

Eftersom Sopro DSF 623 är ett diffusionsöppet tätskikt kan kapillärt uppstigande fukt diffundera upp igenom tätskiktet.

Visa plattor +

Close