Vår miljö

Kakelspecialisten Projekt noterar med all rätt ett allt växande intresse från byggherrar, arkitekter och entreprenörer kring miljö- och hållbarhetsfrämjande byggprocesser. Det gäller också oftare vid val av ingående byggnadsprodukter, beklädnadsmaterial osv. Byggprocesser enligt LEED- och BREEAM-systemen kring miljö och hållbarhet blivit allt vanligare. Vi på Kakelspecialisten välkomnar detta.

För att befästa vårt positiva förhållningssätt i dessa frågor och för att ständigt hålla oss är Kakelspecialisten bl.a. medlem i Sweden Green Building Council.   

sweden green building council                                                                     

Keramiska plattor är ett erkänt hållbart material och har i allmänhet liten alt. ingen negativ påverkan på miljö eller människors hälsa vid tillverkning, montering, användning och/eller rivning. Utöver dessa goda grundförutsättningar går vissa av våra tillverkare av kakel och klinker steget längre genom att anpassa sina tillverkningsmetoder samt certifiera sig och sin verksamhet i enlighet med t.ex. EU:s Ecolabel och Green Building Council.

Kakelspecialisten representerar bl.a. Florim och Ceramica Vogue från Italien, samt Apavisa från Spanien som alla innehar den här typen av certifieringar och vars produkter t.ex. medför positiv poängsättning enligt den s.k. LEED-modellen.

Gottsunda återvunnet material

Bild: Gottsunda Centrum utanför Uppsala. Här valde de golvklinker Ecotech så består av upp till 90% återvunnet material.

Utifrån en miljöaspekt är kakel, klinker och mosaik bland de bästa beklädnadsmaterialen som kan väljas till golv och vägg såväl inom- som utomhus.

  • Kakel- och klinkerplattor har ingen negativ påverkan på vår miljö eller människor vid produktion, lagring, montering, under tiden för användning eller vid rivning.

  • S.k. emitteringsvärden på kakel- och klinkerplattor plattor är knappt mätbara.

  • De ingående råvarorna i kakel och klinker är i huvudsak lera, mineraler och återvunnen keramik.

  • Det krävs nästan bara vatten vid rengöring av ytor beklädda med kakel, klinker och mosaik.

  • Keramik- och glasbaserade plattor är varken eldfarligt eller möglar med tiden.

Kakel och klinker är hållbara material, har minst lika lång levnadstid som den aktuella byggnaden och medför bl.a. höga poäng enligt miljöcertifierings- och byggprocessen LEED.

För att manifestera vårt positiva förhållningssätt till omtanke för miljö och människor har vi t.ex. beklätt golven i våra bägge utställningslokaler med klinkerplattor (Floor Gres, Serie Ecotech) vars råvaror består ända upp till 90% av återvunnet material.   

kakelspecialisten projekt

Vi erbjuder även våtrums- och monteringssystem av kakel- och klinkerplattor som innebär enkla och kostnadseffektiva sätt att montera och vid behov byta plattor. Det är metoder som utesluter stora ingrepp och minimerar rivningsarbeten. Det innebär lägre kostnader, en förminskad avfallshantering och en klart lägre miljöpåverkan.           

Kakelspecialisten erbjuder ett speciellt utvalt sortiment av tillhörande tätskikt, spackel-, fäst- och fogmassor från tyska tillverkaren Sopro som är hållbara, uppvisar låga emissionstal och är miljökompatibla.     

 

Visa plattor +

Close