Testresultat av godkända tätskiktssystem

Testresultat av godkända tätskiktssystem

Den 26:e november 2014 presenterade Länsförsäkringar en diger rapport innehållandes testresultat av marknadens 20 mest använda och godkända tätskiktssystem. Av de totalt 20 systemen som genomgick provningarna var det endast 3 system som inte uppvisade någon form av läckage.

Testerna genomförda på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. LF´s syfte med testerna och rapporten är att visa på de tätskiktssystem på marknaden som uppfyller kravet på vattentäthet samt förmå tillverkarna att utveckla sina system för minimering av läckagerisker.
 
Av de totalt 20 tätskiktssystem som genomgick provningarna var det endast 3 system som inte uppvisade någon form av läckage. Dvs. 17 av de 20 provade systemlösningarna uppvisade således läckage. I provningsmetoden var det uppställt funktionskrav på 18 st. lite mer kritiska områden i varje testmodul där ev. läckage i tätskiktssystemen inspekterades extra noggrant. Exempel på sådana fokusområden var i innerhörn, i golv- och väggvinkel, vid brunn, vid rörgenomgång osv. Det kunde konstateras att vissa tätskiktssystem t.o.m. uppvisade läckage vid samtliga av dessa 18 fokusområden. Det är naturligtvis på sitt sätt högst anmärkningsvärt och för den samlade branschen sett ett väldigt negativt resultat.
 
Vi vill härmed meddela att du som i dina tätskikts- och plattsättningsarbeten använder Sopro AEB 640 Tätskiktssystem lugnt kan fortsätta med dina våtrumsarbeten. Sopro AEB 640 Tätskiktssystem uppvisade inga som helst läckage i LF´s provningar, varken generellt eller vid något av de kritiska fokusområdena. M.a.o. så visar sig ditt val av använda Sopro AEB 640 som tätskiktssystem i dina entreprenader fortsatt och än en gång vara ett säkert och mycket bra beslut. 
 
För mer information kring den aktuella rapporten, Sopro AEB 640 Tätskiktssystem m.m. är ni välkommen att kontakta Kakelspecialistens Teknikavdelning eller vår personal. 
 
 

Close