Bakom plattorna

När det gäller badrum och våtutrymmen är det oerhört viktigt att de är våtsäkra för att du ska slippa vattenskador. Branschorganisationen Byggkeramikrådet har tagit fram branschregler (BBV) som reglerar vilka tätskiktssystem som är godkända och vilka plattsättare som har behörighet att utföra tätskiktsarbeten i våtrum.

Även om du inte gör arbetet själv så är det bra att ha information om vilka regler som gäller för tätskiktsapplicering i våtutrymmen. På så sätt kan du ha bättre koll på arbetet som utförs i ditt hem.

Från och med våren 2014 gäller Byggkeramikrådets reviderade branschregler för våtrum. I de reviderade Branschreglerna kom en rad nyheter för branschen. Bland annat infördes en zonindelningi våtrummet, zon 1 & zon 2.  Vi på Kakelspecialisten har satt ihop ett antal typkonstruktioner som uppfyller de krav som Branschreglerna ställer och med våra godkända tätskiktssystem applicerade. Här kan du lättöverskådligt se vilka och var produkterna ska appliceras i våtrummet.

Skivgolv + massiv vägg

 Skivgolv + skivvägg

Skivgolv skivvägg

Massivt golv + massiv vägg

massivt golv massiv vägg

Massivt golv + skivvägg

massivt golv skivvägg

Visa plattor +

Close