Branschregler

Byggkeramikrådet (BKR) är den svenska kakelbranschens samlade branschorgan till vilka myndigheter, entreprenörer, leverantörer, försäkringsbolag, konsumenter m.m. kan vända sig till för kunskap och råd inom begreppen kakel, branschregler osv. Det är BKR som är ansvarig utgivare av och hanterar den svenska marknadens regelverk, information och utbildning när det gäller tätskikt, kakel och klinker i våtrum. Detta regelverk heter Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV). BKRs grundläggande arbete är överlag att verka för god användning av kakel i Sverige.

Ägare av BKR är Plattsättningsentreprenörernas Riksförbund (PER) och Kakelföreningen (KAF). PER består av professionella plattsättningsföretag och KAF i sin tur består av Sveriges importörer, leverantörer och tillverkare av de produkter som ingår i kakelbranschen.  

Sedan flera år tillbaka är Kakelspecialisten medlem och en aktiv aktör inom Kakelföreningen. 

BBV
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV) är ett frivilligt regelsystem vilka uppfyller de tvingande reglerna som återfinns i Boverkets Byggregler. Ett av dess viktigaste delar handlar om fackmässigt utförande av behörig entreprenör. Här är ett utdrag ur BBV:

Utförande av behörig entreprenör
För att uppnå fackmässighet enligt Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV, krävs:

  • att arbetet utförs enligt BBV.

  • att ett tätskiktssystem som är godkänt av Byggkeramikrådet används enligt godkänd monteringsanvisning.

  • att arbetena utförs av ett företag som är behörigt enligt BBV.

  • att tätskiktsarbetet utförs av plattsättare som har behörighet enligt BBV, är anställd i ett behörigt företag och kan uppvisa giltig fotolegitimation utfärdad av Byggkeramikrådet.

  • att Kvalitetsdokument BBV, bilaga A, fylls i och överlämnas till beställare och nyttjare/ boende, tillsammans med ett exemplar av monteringsanvisningen för det godkända tätskiktssystemet.


Gör-det-självarbeten
För privatpersoner som avser att göra arbeten med kakel och klinker i egen fastighet gäller normalt att det aktuella försäkringsbolaget accepterar det, att ett enligt med BBV godkänt våtrumssystem används samt att det genomförs exakt enligt tätskiktstillverkarens godkända monteringsanvisning. Byggkeramikrådet och Kakelspecialisten avråder dock från gör-det-självarbeten i våtrum, om man inte är hantverkskunnig, har mycket god kunskap och vana inom området.

Läs mer på Byggkeramikrådets hemsida  

Ladda ned BBV (pdf)

Visa plattor +

Close