Affärsidé

Det är av yttersta vikt att samtliga anställda på Kakelspecialisten är klara över samt verkar enligt det fundament och den idé som ligger grund för företagets löpande affärer och överenskommelser med våra kunder. Nedanstående punkter sammanfattar företagets samlade och överenskomna bild av Kakelspecialistens affärsidé.

  • Kakelspecialisten ska marknadsföra och tillhandahålla kakel, klinker, mosaik, natursten, badrumsinredningar och övriga där tillhörande kringprodukter till såväl privat som professionell marknad.

  • Kakelspecialisten ska även tillhandahålla, i kombination med tillhörande utbildning, kompletta system och produkter för keramiska installationer.

  • Kakelspecialisten, dess varumärke, system och produkter skall kontinuerligt marknadsföras på ett etiskt och trovärdigt sätt med betoning på estetik, kvalitet och service.

  • Gällande service, kvalitet och utbildning ska Kakelspecialisten arbeta i en kontinuerlig örbättringsprocess med syfte att alltid kunna möta våra kunders ständigt förnyade behov.

  • Kakelspecialisten ska alltid erbjuda marknaden ett brett och attraktivt sortiment till konkurrenskraftiga priser.

  • Kunskap är en god affär. Kakelspecialisten skall av marknaden betraktas som ett kunskapsföretag och ett företag i utvecklingens framkant. Därför ska Kakelspecialistens anställda ständigt vara erforderligt utbildade inom sitt ansvarsområde. 

  • Kakelspecialisten ska marknadsmässigt och ekonomiskt vara en av de mest framgångsrika företagen på den svenska kakelmarknaden.

  • Kakelspecialisten som företag, dess logotype och varumärke ska inom privat och professionell marknad kontinuerligt vara erkänt för trygghet, kvalitet och service.

Visa plattor +

Close