Kakelspecialistens vänner

Kakelspecialisten är en stor vän av nätverkande. Detta gärna med företag och organisationer både inom och utanför den svenska kakelbranschen.

bkr

Byggkeramikrådet

Sedan flera år tillbaka är Kakelspecialisten medlem och en aktiv aktör inom Kakelföreningen (KAF).

KAF:s medlemmar består av företag på den svenska marknaden som importerar, tillverkar och/eller distribuerar produkter som återfinns inom försäljning av kakel, klinker och mosaik.

KAF är tillsammans med marknadens plattsättningsorganisation Plattsättningsentreprenörers Riksförening ägare till branschorganisationen Byggkeramikrådet (BKR).

BKR är den svenska kakelbranschens samlade branschorgan till vilka myndigheter, entreprenörer, försäkringsbolag, konsumenter m.m. kan vända sig till för kunskap och råd inom begreppen kakel, branschregler osv.

Det är BKR som är ansvarig utgivare av och hanterar den svenska marknadens regelverk, information och utbildning när det gäller tätskikt, kakel och klinker i våtrum.

Detta regelverk heter Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV).

 villaägarna

Villaägarnas riksförbund

Kakelspecialisten har under flera år och i olika former samarbetat med Villaägarnas riksförbund. Bl.a. genom att tillsammans med Villaägarnas riksförbund genomföra unika events för deras medlemmar. Medlemmar i Villaägarnas riksförund erhåller också förmånliga villkor på sina inköp hos oss på Kakelspecialisten.

bris

BRIS

Kakelspecialisten stöder sedan länge BRIS, Barnens Rätt I Samhället utomordentligt viktiga arbete för barn och ungdomar i Sverige.

barncancerfonden

Barncancerfonden

Kakelspecialisten stöder Barncancerfonden. Barncancerfonden bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver.

enskede ik

Enskede IK 

Kakelspecialisten är sedan början av 2000-talet stolt sponsor till Enskede IKEIK är med sina närmare 1.800 aktiva en av Sveriges största fotbollsklubbar och deras verksamhet är i Kakelspecialistens närliggande geografiska närområde.

EIK bedriver framgångsrikt sin fotbollsverksamhet enligt sin egen Enskedemodellen.

Den bygger på en välorganiserad och glädjefylld idrottsverksamhet som berikar unga människor med god hälsa, kamratskap och positiva värderingar.

Förutom ett traditionellt sponsorskap är Kakelspecialisten en glad givare till en speciellt framtagen social fond inom EIK.

Från denna fond kan medel beviljas till en aktiv medlem inom EIK som av olika skäl kan behöva ekonomiskt stöd för att t.ex. kunna medverka på träningsläger, cuper m.m.

 

  

Visa plattor +

Close