Kvalitet

Kakelspecialistens förhållningssätt till kvalitet

Kakelspecialisten marknadsför och levererar högkvalitativa produkter och kombinerar det med en branschunik hög servicegrad.

Syftet är att minimera fel i verksamheten och skapa en vinnande känsla av trygghet hos våra kunder för vårt företag, vår personal och våra produkter. Vi ska kontinuerligt arbeta med att värna om den känslan av affärsmässig trygghet. Det ska vi göra genom att i helheten och i alla delar av affärsprocesserna sträva efter att hålla så hög kvalitet som möjligt.

Kakelspecialisten är en medlem i den rikstäckande leverantörsföreningen för kakel (Kakelföreningen/KAF) och arbetar aktivt med utbildning samt information om teknik, metoder och gällande branschregler. Tillsammans med plattsättarorganisationen PER äger KAF den svenska kakelmarknadens branschorgan Byggkeramikrådet.

Nedanstående punkter är essentiella för Kakelspecialistens syn på högsta kvalité.

  • Kakelspecialisten ska göra rätt från början samt leverera felfria konkurrenskraftiga produkter och system helt enligt ingångna överenskommelser.

  • Ständigt bedriva en noggrann urvalsprocess och kontinuerlig uppföljning när det gäller val av leverantörer, speditörer, företagspartners m.m 

  • Kakelspecialisten ska endast marknadsföra och leverera produkter av 1:a klass sorterad tillverkning.

  • Samtliga kakel-, klinker- och mosaikplattor som Kakelspecialisten marknadsför och levererar är producerade, testade och godkända enligt gällande Svensk Standard Europa Norm, SS-EN ISO 10545 Byggkeramiska Plattor.

  • Samtliga våtrumskonstruktioner som Kakelspecialisten marknadsför och levererar är testade och godkända enligt Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV) samt ETAG 022.

  • Kakelspecialistens personal skall ständigt vara erforderligt utbildad i de system och produkter som företaget marknadsför och levererar.

  • Kakelspecialisten ska aktivt arbeta med en ständig förbättringsprocess utifrån kundens perspektiv.

  • Klagomål alt. reklamationer från kund eller internt ska alltid hanteras på ett professionellt sätt samt leda till nödvändiga korrigeringar och förbättringsåtgärder för att undvika att de upprepas.

  • Vid försäljning av varor till konsument gäller Svensk Konsumentköplag och vid leveranser av material till den professionella marknaden gäller Allmänna Leveransbestämmelser av Byggmaterial, ABM 07.

Visa plattor +

Close