Kakelspecialisten

allt inom kakel och badrum, handla i butik och online.

Vardagar 10.00-19.00, Lördag 10.00-16.00

Hållbarhetsarbete

KAKELSPECIALISTENS HÅLLBARHETSARBETE
Med all rätt är människors hälsa, allas vår miljö, energi och hållbarhet högaktuella ämnen i samhället och inte minst när det gäller ett företags olika arbetsprocesser. Det är också något som vi på Kakelspecialisten tar på stort allvar. Vi ser därför löpande över och försöker optimera vår verksamhet utifrån dessa aspekter. Det här är ett arbete som ständigt pågår hos oss och vi strävar alltid att bli bättre.

 • För att befästa vårt miljöarbete är Kakelspecialisten medlemmar i Sweden Green Building Council. För mer information kring deras arbete www.sgbc.se
 • Vi har den stora glädjen att marknadsföra och leverera ett material med en positiv miljömässig karaktär. Utifrån en miljö-, hållbarhets- och emitteringsaspekt är kakel, klinker och mosaik bland de bästa beklädnadsmaterialen som kan väljas till golv och vägg såväl inom- som utomhus. Kakel, klinker och mosaik har en livslängd på minst 50 år.
 • En noggrann källsortering ingår i vår dagliga avfallshantering. Pappers-, kartong- och plastavfall separeras och packas effektivt för enklare återvinning och för att minimera antalet frakter. Kakelspecialisten är medlem i FTI-registret (Förpackning och Tidning Insamling) för emballagehantering ute på arbetsplatser samt vi också erbjuder våra kunder kostnadsfri avfallshantering med tillhörande källsortering vid vår anläggning i Årsta.
 • Vi använder inga plastkassar utan vi erbjuder kunden att ta hem sina produkter i papperskassar.
 • Frågor inom ramen för EHS (Enviroment, Health & Safety) har stor prioritet i ledningsarbetet inom Kakelspecialisten och den koncern (DAHL Sverige & Saint Gobain) som företaget ingår i.
 • Flertalet av Kakelspecialistens löpande digitaliseringsprocesser har delvis sitt syfte i att leda till att minska behovet av kataloger, papper, energi  m.m.        

Sortiment

 • Vi köper och marknadsför ej varor från leverantörer och tillverkare med tvivelaktig råvaru- eller logistikhantering eller som utsätter sina anställda för onödiga hälsorisker.
 • Kakelspecialisten importerar i stort sett allt material från Europa. I huvudsak använder vi av miljöskäl tåg och båt som transportmedel från våra leverantörer. 59% av transporterna går via tåg och båt, vi försöker alltid att undvika biltransporter så långt det är möjligt. Den geografiska närheten till våra tillverkare gör att utsläppen från frakter minimeras.
 • Allt kakel, klinker och granitkeramik som Kakelspecialisten importerar tillverkas hos producenter i Europa som har stort fokus på hållbarhet och miljöaspekter på tillverkning och där miljöarbete är en del av den dagliga verksamheten.
 • Golvet i Kakelspecialistens butik är belagd med ekologiskt tillverkad granitkeramik - Ecotech. Vid tillverkning av dessa plttor återanvänds värme och vatten som behövs under produktion och råvarorna i plattorna består upp till 90% av återanvända.
 • Hela Kakelspecialistens sortiment av glaserat kakel, glaserad klinker/granitkeramik och oglaserad klinker/granitkeramik finns med i Byggvarubedömningen (Byggvarubedömningen hjälper till att bygga hållbart, ett register med bedömda byggvaror som används av företag inom byggbranschen), Svanen husproduktportal (det här är en portal som Svanen skapat för att hjälpa företag att söka Svanenmärkning för sina byggprojekt) och Sunda hus. Vissa utvalda serier finns även med i BASTA.

Se våra nya miljöer

Suspendisse semper elementum velit, in sollicitudin nibh luctus non. Maecenas viverra augue quis justo ullamcorper aliquet. Sed ullamcorper mauris vitae gravida ultrices.