Kakelspecialisten

allt inom kakel och badrum, handla i butik och online.

Vardagar 10.00-19.00, Lördag 10.00-16.00

Pool

Pool

KAKELSPECIALISTEN KAN POOL

Kakelspecialisten levererar både material som poolklinker, mosaik, poolsystemlösningar och kringprodukter till offentliga pooler och privata pooler. och tekniska kompetens och support Vi har lång erfarenhet av båda typerna av pool. 

Många gånger kan det vara svårt för dig som projektör, plattsättare eller byggare att ha exakt kunskap om vilka system eller produkter som ska väljas in i en badanläggning eller i en pool. Här kan Kakelspecialistens tekniska support bistå alla led med råd om hur projekten kan genomföras på bästa sätt. Samarbetspartner är tyska Sopro Bauchemie, som är störst i Europa på badanläggningar med tusentals referenser som garanti för fungerande system.

HUR GÅR DET TILL NÄR KAKELSPECIALISTENS TEKNISKA SUPPORT BLIR INBLANDADE I ETT POOLPROJEKT?

Först görs en projektering av en tekniker från Kakelspecialisten. I denna projektering tar man hänsyn till alla typer av risker som kan uppstå i en badanläggning. Vi ser till att alla ingående detaljer får en egen separat anvisning om hur tätning ska utföras. Denna anvisning kan användas av arkitekten, projektören eller konstruktören att föra in på gällande ritningar.

I samband med detta framställs en byggbeskrivning gällande kakel, klinker och tätskikt som även den kan föras in i projektets handlingar och ligga som underlag för offertförfrågan eller liknande. I denna byggbeskrivning beskrivs alla som gäller för en fungerande anläggning. Även kontrollmetoder finns med i dessa handlingar och som är avgörande för projektets tidplan.

När projektet drar igång ser tekniksupporten till att de som ska utföra arbetet har rätt kompetens och det genom att utbilda personalen både teoretisk och praktisk för just detta projekt. På det här sättet säkerställs att alla  inblandade har rätt kompetens för att utföra ett felfritt projekt.

TEKNIKSUPPORT POOL
Mattias Pallard
0733-83 93 40
mp@kakelspecialisten.se 

Stefan Wodsten
0733-83 93 31
sw@kakelspecialisten.se

För att ta del av tekniksupporten behöver du ha ett konto på Kakelspecialisten. Tekniksupporten arbetar med projekt i hela Sverige.